Marathi

निसर्गरम्य दिवेआगार

Posted on

दिवेआगार हे अतिशय शांत रमणीय व आरामदायक अस कोकणातील छोटासा टुमदार गाव. रायगड जिल्ह्यातील, श्रीवर्धन तालुक्यातील एक निसर्गरम्य गाव. इथले मुख्य आकर्षण म्हणजे ४-५ कि. मी. लांबीचा शांत समुद्रकिनारा. जिथे सकाळ संध्याकाळ तुमचा वेळ इतका शांत आणि छान जाईल की विचारु नका. कारण कुठल्याही प्रकारची अस्वच्छता किंवा दुकाने, फेरीवाले इथे दृष्टीस पडणार नाहीत. शांत वाळूवर […]

Marathi

महाराष्ट्र पर्यटन – उदगीर किल्ला, हत्ती बेट, खरोसा लेणी, औसा किल्ला

Posted on

उदगीर किल्ला, हत्ती बेट, खरोसा लेणी, औसा किल्ला जिल्हा लातूर उदगीर किल्ला हा भुईकोट किल्ला आहे. उद्गिरपासून हत्तीबेट हे प्राचीन इतिहास व लेणी असलेले असलेले ठिकाण १६ किलोमीटर पश्चिमेकडे आहे. हत्तीबेट पासून ५० किलोमीटर अंतरावर खरोसा लेणी आहेत. येथे इ.स. सहाव्या शतकातील कोरीव लेणी व शैलगृहे आहेत. लातूर-बिदर रस्त्यापासून सुमारे ४ किमी अंतरावर असलेल्या टेकडीवर […]